Bryggeriet kontorbygg

Bryggeriet kontorbygg, Lillehammer

For Smedvig, i 2009
Status: Ferdig | Type: Offentlig, Næring
Tall: 900 m2 BTA

Komplettering av et kontorbygg og avslutte en kvartalsstruktur i det rehabiliterte industriområdet «Bryggerikvartalet» i Lillehammer sentrum.

Bryggeriet kontorbygg
Bryggeriet kontorbygg

Vi måtte forholde oss til en streng reguleringsplan med krav som skråtak, maksimal møne, gesimshøyde og bruke eksisterende etasjehøyder fra nabobygget.

Materialbruken er primært kobber, da dette er en mye brukt båndtekking i kvartalet fra før. Vi foreslo en enkel bygningskropp, men til gjengjeld brukte vi kobber på en utradisjonell måte. Perforerte kobberplater sikrer et industripreg og får bygget til å gli inn i kvartalet. Samtidig skaper perforeringen en transparent effekt og gir hele bygget et lettere uttrykk.

Detaljene har vi tegnet selv, for på den måten å skape et nytt fasadesystem i samarbeid med totalentreprenøren og blikkenslageren. For å tette fasaden mot regn og vind har vi benyttet spesialduk produsert av en tekstilarkitekturfabrikant. Vi valgte en turkis farge på duken, da dette forsterket den ønskede effekten. Dette ble for øvrig testet med både 3D-visualisering og en fasadeprototype før det endelige valget. Takket være en åpen byggherre fikk vi aksept for dette utradisjonelle forslaget.

Fasadeutrykket forandrer seg gjennom dagen og årstidene. Sol, innvendig lys, skyggespill og snø spiller sammen og skaper variasjon. Bygget lever sitt eget liv uten kompliserte detaljer og pynt.

Hver kontorcelle har en perforert plate som lar lyset skinne gjennom, men skjermer en del av vinduet og beskytter dermed mot direkte innsyn. Solavskjerming er løst med gule screeninger produsert av tidligere nevnte tekstilfabrikant. Gulfargen og kobberfargen spiller sammen med nabobygget og skaper dermed et «negativbilde» av den eksisterende fasaden. De perforerte kobberplatene er også brukt på inngangssiden. De brukes der som rekkverk på svalgangene og binder sammen det nye og det eksisterende bygget. Hele bygget (innvendig og utvendig) følger en opprinnelig modul, som kommer fra den 600 millimeters båndtekkingsbredden på taket.

Link til Smedvig eiendom

  Mot det eksisterende
Om natta
3D Fasadestudie

Lignende prosjekter:Larkas har rammeavtaler med det offentlige og blir stadig gjenvalgt av fornøyde kunder.Utvikling: Nils Herde - Design: Morild Design