Kvartal 11

Kvartal 11, Lillehammer

For Smedvig, i 2014
Status: Forstudie | Type: Byutvikling, Næring, Bolig
Tall: 25000 m2 BTA

Bærekraftige boliger i et gammelt industriområde.

Hvordan fortetting i sentrum ikke bare er mulig, men også nødvendig og positivt for Lillehammer by.

Kvartal 11
Kvartal 11

Dette er et gammelt industriområde midt i Lillehammer sentrum langs Storgata, Lilletorget og Mesnaelva. Vi tør påstå at dette kvartalet har størst potensial i hele Lillehammer sentrum. Eieren av Kvartal 11 hadde tanker om å utvikle et prosjekt for å forsterke sentrum sin posisjon som attraktivt handelssenter. Et handelssenter som kunne konkurrere mot de andre kjøpesentrene plassert i utkanten av byen.

Vi utførte den første studien av kvartalet i 2008. Området var da definert som «Byutviklingssone» i Byplan 2006. Oppdraget var da å planlegge en utvidelse av det eksisterende butikksenteret (Mesna Senter) som ikke hadde forandret seg siden 1984. Mesteparten av det nødvendige volumet var tenkt lagt under bakken og jamfør ovennevnte byplan forutsatte vi muligheten for å kunne rive noen av de eksisterende byggene på tomta. Denne løsningen var perfekt for butikkarealer som ikke ønsker dagslys og for å unngå parkeringsarealer på bakkeplan.

Konseptet ble stoppet etter nye krav om bevaring av enkelte av de eksisterende bygningene. Dette bevaringskravet ble inkorporert i en ny reguleringsplan for hele Lillehammer sentrum i 2010. Da ble det umulig å gjennomføre de opprinnelige tenkte planene for butikkarealer og parkeringskjeller. Butikksenterkonseptet måtte skrinlegges.

I 2011 bestilte eieren av Kvartal 11 en ny studie av oss. Målet var da å konkurrere om leveransen av nye kontorarealer for Fylkesmannen i Oppland, som hadde ønske om å etablere seg nærmere sentrum. I denne løsningen måtte vi gjenbruke bevaringsverdige bygg og samtidig bygge nye bygg på tomten. Denne kombinasjonen ble relativt kostbar, selv om det ga en spennende arkitektonisk løsning, men forslaget ble ikke foretrukket av Fylkesmannen.

I 2012 bestilte eieren nok en studie. De tidligere erfaringene viste det vanskelig å sikre økonomi i et hvilket som helst prosjekt uten å måtte omregulere området på nytt. På samme tid kom nye statlige retningslinjer (Byplan areadel 2011-2024) med fortetting i sentrum som hovedtema. Her er hovedbudskapet å sikre en mest mulig miljøvennlig utvikling ved å bruke allerede bebygde arealer og ved å øke arealutnyttelsen. Dette var for øvrig en bekreftelse av våre tidligere tanker og eieren ba oss derfor gjøre en ny mulighetsstudie rundt satsing på bærekraftige boliger i sentrum, sammen med næring og parkering.

Selv om vi i utgangspunktet bare skulle utarbeide et nytt reguleringsplanforslag, fikk vi aksept for å illustrere konkret hvordan dette kunne se ut. Kvartal 11 er ikke et ferdig prosjekt, men det har bidratt sterk til å vise at fortetting i sentrum ikke bare er mulig, men også nødvendig og positivt for byen. Reguleringsforslaget har blitt veldig godt mottatt av myndighetene og ble godkjent i juni 2015. I dette prosjektet har vi samarbeidet tett med Areal+ som arealplanlegger.

Torget
Sett fra Nordseterveien

Lignende prosjekter:Larkas har rammeavtaler med det offentlige og blir stadig gjenvalgt av fornøyde kunder.Utvikling: Nils Herde - Design: Morild Design