Lunner Omsorgsboliger

Lunner Omsorgsboliger, Harestua

For Lunner Kommune, i 2014
Status: Ferdig | Type: Offentlig, Bolig
Tall: 2400 m2 BTA, 20 boenheter

Omsorgsleiligheter uten institusjonspreg. Mennesker med spesielle behov skal også føle seg hjemme der de bor.

Lunner Omsorgsboliger
Lunner Omsorgsboliger

I dette prosjektet var målet å skape en utforming som ligner en normal bosituasjon, både innendørs og utendørs. Prosjektets tydelige boligpreg har også som mål å tilpasse seg det eksisterende boligområdet rundt omsorgsleilighetene.

Et av hovedgrepene var å bygge tak med flere gavler, for på den måten å dele opp bygningskroppen.

Vi tilpasser oss også området ved å bruke mye tre. Treverket i fasadene har en nøytral farge, som fungerer som rolig bakgrunn og samler hele bygningskroppen. Røde vinduer og grønnglassede rekkverk skiller seg derimot ut. Farget glass fremhever plasseringen av hver boenhet både utvendig og innvendig. Det gir også en farge å se på, selv på grå dager. Fargebruken innvendig fungerer samtidig som hjelpemiddel for beboere med reduserte orienteringsevner.

Det ble tidlig i prosessen gjort en omregulering av området slik at parkering og hovedinngang kunne flyttes fra fremsiden til baksiden av anlegget mot nord. Dermed fikk vi etablert en stor felles hage på fremsiden hvor beboerne har balkonger med gode solforhold og utsikt.


Lignende prosjekter:Larkas har rammeavtaler med det offentlige og blir stadig gjenvalgt av fornøyde kunder.Utvikling: Nils Herde - Design: Morild Design