Terrassen: "Et tak over området"


Publisert: 4.11.2019 av Thierry Herde Les hele saken ...

Er det mulig å bruke "Terrassen" på Lillehammer hele året? Kan konseptet med en kombinasjon med et åpent grønt areal og et overdekket området (Black Box?) fortsatt være aktuelt?

I så fall er våre innspill fra 2015 og 2017 fortsatt tilgjengelige!


Bygg som reises i dag vil prege byer og fremtidige generasjoner lenge etter vår tid.

Arkitektur handler om mye mer enn arealutnyttelse, gesimshøyder og brannforskrifter. Den har nemlig en viktig sosial funksjon og er helt avgjørende for hvordan mennesker lever, trives og ferdes i bygninger og byrom.

Larkas er et veletablert arkitektkontor bestående av åtte dyktige arkitekter med nasjonal og internasjonal bakgrunn.

Vi er stolte av faget og arbeidet vårt. Høy kvalitet, gode prosesser, interessante løsninger og kontroll over prosjektene er våre viktigste egenskaper.

Larkas utfører oppdrag både innen offentlig og privat sektor.

Vi har en fleksibel arbeidsmetode og skreddersyr team for hvert enkelt prosjekt. Dersom det trengs, leier vi inn konsulenter med spesialkompetanse på sine felt. Denne kombinasjonen gjør oss i stand til å levere kvalitet og trygghet uavhengig av prosjektstørrelse.
Noen av våre prosjekter:
Sigrid Undset plass, Lillehammer for Handelens og Håndverkets Hus AS
Årstall: 2004 Type: Byutvikling, Offentlig, Næring
Strandparken, Lillehammer for Skanska
Årstall: 2006 Type: Bolig
Storgata Park, Lillehammer for Storgata Park AS
Årstall: 2006 Type: Byutvikling, BoligTa gjerne kontakt hvis du lurer på noe eller
planlegger et spennende prosjektUtvikling: Nils Herde - Design: Morild Design