Relokalisering av Høgskolen


Publisert: 21.11.2022 av Thierry Herde Les hele saken ...

Denne mulighetsstudien for Lurhaugen er utarbeidet av Team Larkas (Larkas as, Areal+ as, Cowi norge as og Meta landskap as), på oppdrag fra Lurhaugen Utvikling as, (BANE NOR og Lillehammer Kommune).

Mulighetsstudien har som mål å vise hvordan området kan knyttes tettere sammen med Lillehammer skysstasjonen og sentrum. Studien foreslår bygging av en ny gang- og sykkeladkomst direkte fra sentrum i form av en ny bru over jernbanen.


Bygg som reises i dag vil prege byer og fremtidige generasjoner lenge etter vår tid.

Arkitektur handler om mye mer enn arealutnyttelse, gesimshøyder og brannforskrifter. Den har nemlig en viktig sosial funksjon og er helt avgjørende for hvordan mennesker lever, trives og ferdes i bygninger og byrom.

Larkas er et veletablert arkitektkontor bestående av dyktige arkitekter med nasjonal og internasjonal bakgrunn.

Vi er stolte av faget og arbeidet vårt. Høy kvalitet, gode prosesser, interessante løsninger og kontroll over prosjektene er våre viktigste egenskaper.

Larkas utfører oppdrag både innen offentlig og privat sektor.

Vi har en fleksibel arbeidsmetode og skreddersyr team for hvert enkelt prosjekt. Dersom det trengs, leier vi inn konsulenter med spesialkompetanse på sine felt. Denne kombinasjonen gjør oss i stand til å levere kvalitet og trygghet uavhengig av prosjektstørrelse.
Noen av våre prosjekter:
Korgvegen, Lillehammer for Privat utbygger
Årstall: 2017 Type: Næring
Biri Senter, Gjøvik for Tema Eiendom
Årstall: 2009 Type: Næring
Moelv Skole, Moelv for Ringsaker Kommune
Årstall: 2015 Type: Byutvikling, OffentligTa gjerne kontakt hvis du lurer på noe eller
planlegger et spennende prosjektUtvikling: Nils Herde - Design: Morild Design