Brannstasjonen og byutvikling


Publisert: 5.05.2022 av Thierry Herde Les hele saken ...

Forslag til reguleringsplan for kvartal 10 b og c er nå sendt til offentlig høring etter behandling i Planutvalget. Både i for- og etterkant av den politiske behandlingen har det fra flere hold kommet fram synspunkter på planene. Svært mange har vært positive, men enkelte kritiske røster har det også vært. Vi føler et behov for å oppklare enkelte unøyaktigheter og misforståelser som har kommet til syne i debatten.

Skrevet av Erik Huuse, Arne Bergseng og Lars Bergseng, Thor Bergseng & Co AS.


Bygg som reises i dag vil prege byer og fremtidige generasjoner lenge etter vår tid.

Arkitektur handler om mye mer enn arealutnyttelse, gesimshøyder og brannforskrifter. Den har nemlig en viktig sosial funksjon og er helt avgjørende for hvordan mennesker lever, trives og ferdes i bygninger og byrom.

Larkas er et veletablert arkitektkontor bestående av dyktige arkitekter med nasjonal og internasjonal bakgrunn.

Vi er stolte av faget og arbeidet vårt. Høy kvalitet, gode prosesser, interessante løsninger og kontroll over prosjektene er våre viktigste egenskaper.

Larkas utfører oppdrag både innen offentlig og privat sektor.

Vi har en fleksibel arbeidsmetode og skreddersyr team for hvert enkelt prosjekt. Dersom det trengs, leier vi inn konsulenter med spesialkompetanse på sine felt. Denne kombinasjonen gjør oss i stand til å levere kvalitet og trygghet uavhengig av prosjektstørrelse.
Noen av våre prosjekter:
Bryggeriet kontorbygg, Lillehammer for Smedvig
Årstall: 2009 Type: Offentlig, Næring
Kvartal 11, Lillehammer for Smedvig
Årstall: 2014 Type: Byutvikling, Næring, Bolig
Kvitfjell, Ringebu for Skanska
Årstall: 2005 Type: Byutvikling, FritidsboligTa gjerne kontakt hvis du lurer på noe eller
planlegger et spennende prosjektUtvikling: Nils Herde - Design: Morild Design