25 år med 150 referanseprosjekter !


Publisert: 3.08.2021 av Thierry Herde

I løpet av de siste 25 år har vi utviklet mer enn 150 prosjekter.

Her kan du se noen av dem presentert, og du kan også laste ned en komplett prosjektliste:

LARKAS PROSJEKTER


Bygg som reises i dag vil prege byer og fremtidige generasjoner lenge etter vår tid.

Arkitektur handler om mye mer enn arealutnyttelse, gesimshøyder og brannforskrifter. Den har nemlig en viktig sosial funksjon og er helt avgjørende for hvordan mennesker lever, trives og ferdes i bygninger og byrom.

Larkas er et veletablert arkitektkontor bestående av dyktige arkitekter med nasjonal og internasjonal bakgrunn.

Vi er stolte av faget og arbeidet vårt. Høy kvalitet, gode prosesser, interessante løsninger og kontroll over prosjektene er våre viktigste egenskaper.

Larkas utfører oppdrag både innen offentlig og privat sektor.

Vi har en fleksibel arbeidsmetode og skreddersyr team for hvert enkelt prosjekt. Dersom det trengs, leier vi inn konsulenter med spesialkompetanse på sine felt. Denne kombinasjonen gjør oss i stand til å levere kvalitet og trygghet uavhengig av prosjektstørrelse.
Noen av våre prosjekter:
Blessumgården, Lillehammer for Gitte Sophie og Marius Eidsvold
Årstall: 2018 Type: Byutvikling, Bolig
Villa Solberg, Lillehammer for Solberg
Årstall: 2006 Type: Bolig
Stor Stas, Lillehammer for Husfliden AS
Årstall: 2005 Type: NæringTa gjerne kontakt hvis du lurer på noe eller
planlegger et spennende prosjektUtvikling: Nils Herde - Design: Morild Design