Knutepunktutvikling Lillehammer


Publisert: 6.04.2017 av Thierry Herde Les hele saken ...

Vi vil presentere et fortettingsstudie laget for Lillehammer Kommune som illustrerer nye muligheter i sentrum... Gå inn og se på filmen!

God Påske!


Bygg som reises i dag vil prege byer og fremtidige generasjoner lenge etter vår tid.

Arkitektur handler om mye mer enn arealutnyttelse, gesimshøyder og brannforskrifter. Den har nemlig en viktig sosial funksjon og er helt avgjørende for hvordan mennesker lever, trives og ferdes i bygninger og byrom.

Larkas er et veletablert arkitektkontor bestående av åtte dyktige arkitekter med nasjonal og internasjonal bakgrunn.

Vi er stolte av faget og arbeidet vårt. Høy kvalitet, gode prosesser, interessante løsninger og kontroll over prosjektene er våre viktigste egenskaper.

Larkas utfører oppdrag både innen offentlig og privat sektor.

Vi har en fleksibel arbeidsmetode og skreddersyr team for hvert enkelt prosjekt. Dersom det trengs, leier vi inn konsulenter med spesialkompetanse på sine felt. Denne kombinasjonen gjør oss i stand til å levere kvalitet og trygghet uavhengig av prosjektstørrelse.
Noen av våre prosjekter:
Byhaven, Lillehammer for Thor Bergseng AS
Årstall: 2014 Type: Byutvikling, Bolig
Biri Terminalen, Gjøvik for Tema Eiendom
Årstall: 2013 Type: Næring
Sigrid Undset plass, Lillehammer for Handelens og Håndverkets Hus AS
Årstall: 2004 Type: Byutvikling, Offentlig, NæringTa gjerne kontakt hvis du lurer på noe eller
planlegger et spennende prosjektUtvikling: Nils Herde - Design: Morild Design