Innflytting i Blessum Terrasse


Publisert: 25.02.2024 av Thierry Herde Les hele saken ...

Vi er opptatt av kvalitet, tradisjon og detaljer, men også av nyskaping. Vi ønsket at Lillehammer kunne få de samme kvalitetene som de beste boligprosjektene i Oslo. Vi mener at med dette prosjektet, har vi kommet i mål!


Bygg som reises i dag vil prege byer og fremtidige generasjoner lenge etter vår tid.

Arkitektur handler om mye mer enn arealutnyttelse, gesimshøyder og brannforskrifter. Den har nemlig en viktig sosial funksjon og er helt avgjørende for hvordan mennesker lever, trives og ferdes i bygninger og byrom.

Larkas er et veletablert arkitektkontor bestående av dyktige arkitekter med nasjonal og internasjonal bakgrunn.

Vi er stolte av faget og arbeidet vårt. Høy kvalitet, gode prosesser, interessante løsninger og kontroll over prosjektene er våre viktigste egenskaper.

Larkas utfører oppdrag både innen offentlig og privat sektor.

Vi har en fleksibel arbeidsmetode og skreddersyr team for hvert enkelt prosjekt. Dersom det trengs, leier vi inn konsulenter med spesialkompetanse på sine felt. Denne kombinasjonen gjør oss i stand til å levere kvalitet og trygghet uavhengig av prosjektstørrelse.
Noen av våre prosjekter:
Storgata Park, Lillehammer for Storgata Park AS
Årstall: 2006 Type: Byutvikling, Bolig
Skolegata 10, Gjøvik for Gjøvik og Omegn Boligbyggelag
Årstall: 2007 Type: Bolig
Lunner Omsorgsboliger, Harestua for Lunner Kommune
Årstall: 2014 Type: Offentlig, BoligTa gjerne kontakt hvis du lurer på noe eller
planlegger et spennende prosjektUtvikling: Nils Herde - Design: Morild Design