Clarion Collection Hotel Hammer

Clarion Collection Hotel Hammer, Lillehammer

For Hammer Eiendom, i 2016
Status: Ferdig | Type: Byutvikling, Næring
Tall: nybygg 1600 m2, rehab. 600 m2, 158 rom

Opprinnelige Clarion Collection Hotel Hammer, midt i sentrum på Lillehammer, ble bygd før OL i 1994. Oppdraget var å rehabilitere det eksiterende hotellet, å prosjektere et påbygg og et tilbygg og ikke minst å inkludere et bevaringsverdi bygg som skulle få en ny funksjon. Her måtte vi ta store hensyn til både kvartalsstrukturen, nabobebyggelsen, den eksisterende bygningsmassen og de forskjellige tidsepokene.

Clarion Collection Hotel Hammer
Clarion Collection Hotel Hammer

Over den eksisterende bygningsmassen i vest er det påbygd en etasje, mens det i den nordlige delen av eksisterende hotelldel mot Postgården, er ført opp et nytt tilbygg med garasjekjeller. Tanken har vært å berøre minst mulig av den eksisterende situasjonen mot Storgata, mens på vestfasaden ble nye arkitektoniske vertikale elementer introdusert for å dele opp det nye, store volumet. Vi ønsket å gjenskape en målestokk som er tilpasset bakgårdsmiljøet på Lillehammer.

Hele hotellet har også blitt fullsprinklet og ny bygningsmasse er koblet til fjernvarme og vannbåren varme til radiatorer. De 48 nye hotellrommene er bygd med badekabiner. Alle arbeidene i prosjektet er gjennomført mens det har vært full drift på hotellet og byggetiden har vært kort. Totalentreprenøren var Tronrud Mjøsbygg.

Antikvarisk rehabilitering av gammel kiosk:

Dette verneverdige, men etter hvert falleferdige bygget har stått tomt i mange år. Nå er det pustet nytt liv i bygget som har blitt til ny frokostsal og det er etablert et tilbygg i glass og aluminium til eksisterende bygningsmasse. Det har blitt jobbet tett med fylkeskonservatoren og lokale historieressurser i rehabiliteringsprosjektet. Det er tatt utgangspunkt i bilde- materialet fra tidlig 1900-tall for å sikre at byggets fasade er tilbakeført i den eldste dokumenterte forfatningen.

(Noen bilder og deler av beskrivelsen er tatt fra Byggeindustrien)

Moen-kiosken fra Storgata
Fra gamle Moen-kiosken til en ny frokostsal
Påbygg fra Storgata

Lignende prosjekter:Larkas har rammeavtaler med det offentlige og blir stadig gjenvalgt av fornøyde kunder.Utvikling: Nils Herde - Design: Morild Design