Larkas Arkitekter utfører alle oppdrag innen plan- og byggesaker, og tilbyr et komplett produkt i samarbeid med andre konsulenter. Vi lager klare avtaler og pristilbud, og gir rask og tilpasset kundebehandling slik at alle våre oppdragsgivere føler seg prioritert og involvert i prosessen.

Om det er snakk om større byutviklingsprosjekter eller mindre tilbygg på privatboliger vil hele arkitektkontoret alltid involveres i idéutviklingsfasen for å gi kunden våre beste forslag.

I tillegg til egen kvalitetssikring er vi også sentralt godkjent.

Kompetanseområder

Arbeidsfelt / kompetansefelt

 • Stedsanalyse
 • Tomteanalyse
 • Regulering
 • Designmanual
 • Urbanisme / Byutvikling / Fortetting / 3D Visualisering
 • Bevaring / Rehabilitering
 • Nybygg
 • Oppmåling/Digitalisering
 • Arealkontroll-dokumentasjon (Fenistra)
 • Landskapsarkitektur
 • Interiørarkitektur
 • Design, belysning, skilting

Type bygg

 • Leilighetsbygg
 • Eneboliger
 • Ferieboliger
 • Omsorgsboliger / Helsehus
 • Kontorbygg
 • Hotell / Restaurant
 • Butikksenter
 • Skoler
 • Idrettsanlegg
 • Industribygg

Arbeidsfaser

 • Skisseprosjekt
 • Kostnadsoverslag
 • Rammesøknad
 • Arbeidstegning
 • Bygge oppfølging
 • Forvaltning / Drift / Vedlikehold

Saksgangen og arkitektens rolle i denne er avgjørende for et vellykket prosjekt.

Larkas har 25 års erfaring med lokal prosesshåndtering, og behersker samtidig internasjonale språk og arbeidsmetoder. Det gjør oss til en trygg og allsidig samarbeidspartner uavhengig av geografi.

Samarbeidskonsulenter

LANDSKAPSARKITEKTUR

Vi har de siste årene utviklet vår kompetanse på feltet. Vi har også samarbeidet med velkjente landskapsarkitektkontor og bruker dem fortsatt når prosjektet trenger det.

AREALPLANLEGGER

Areal + Totalleverandør av helhetlige kostnadseffektive løsninger fra planleggingen av tomteareal til ferdigstilling av VVA-anlegg.

VISUELL KOMMUNIKASJON OG KONSEPTUTVIKLING

Morild Design Rådgivning og design innen visuell kommunikasjon, bedriftsidentitet og salgsfremmende konseptutikling.

3D VISUALISERING

Vi har de siste årene utviklet vår kompetanse på feltet og produserer både stillbilder og video av høy kvalitet selv.

TEKNISKE KONSULENTER

Cowi Rådgivning innen bygninger, industri og energi, miljø og samfunn, samferdsel og vann.

Erichsen og Horgen Rådgivning innen bygg i kaldt klima.

Norconsult Tverrfaglige rådgivning rettet mot samfunnsplanlegging og prosjektering.

Rambøll Nordens ledende samfunnsrådgiver.

Roar Jørgensen Rådgivere innen fagområdene brannteknikk, bygningsmessig prosjektering, prosjekteringsledelse, energimerking, eiendomsforvaltning og taksering.

Sentral Godkjenning

Larkas har sentral godkjenning fra direktoratet for byggkvalitet (DiBK), med tiltaksklasse 3. Det betyr at vi er godkjent for alle typer prosjektoppdrag.

Entreprise

Vi har erfaring i å jobbe med forskjellige entrepriseformer, både hovedentreprise og totalentreprise.

Alltid den nyeste teknologien

Bruk av 3D visualiseringer har revolusjonert måten arkitekter jobber på. Larkas bruker de beste hardware og software løsningene som finnes på markedet, og vi følger stadig med på nye løsninger som kommer.

Både de ansatte og verktøyene vi bruker er helt oppdatert, og vi krever det samme av konsulentene vi samarbeider med.Vi er spesialister på vårt felt. Trengs det teknisk områdekompetanse ut over vår egen leier vi inn de beste.Utvikling: Nils Herde - Design: Morild Design