Sigrid Undset plass

Sigrid Undset plass, Lillehammer

For Handelens og Håndverkets Hus AS, i 2004
Status: Forstudie | Type: Byutvikling, Offentlig, Næring

Arkitektkonkurranse:

Som intim plass i byen er rommet for stort. Vårt forslag viser en utbyggingsform som trekker bakgrunnen lenger frem, slik at plassen trer frem i Storgatas gateløp.

Sigrid Undset plass
Sigrid Undset plass

Tiltakene konsentreres om plassen, selv om det som skjer innomhus, bak HH-huset og under plassen også er viktige løsninger for å nå tiltakshaverens målsetning.

Dette er våre forslag til tiltak på plassen:

  1. En bygning på plassen skal ivareta servering ute og inne, sommer og vinter.
  2. En annen bygning skal ivareta utvidede funksjoner for kommunen samt utvidede funksjoner for handel. Her er foreslått en sammenslåing av butikker med åpen planløsning. Man kan da bevege seg mellom forskjellige butikkarealer. På den måten vil det skapes et butikksenter i Lillehammer sentrum.
  3. Det etableres en arena på plassen med solvendt amfi. Amfiet fungerer samtidig som rådhustrapp og forbinder plassen med kommunens servicetorg som er tenkt på plan 2. Den gir en representativ inngang til Lillehammers Rådhus og trekker butikkfasadene litt lenger frem i plassrommet. Plassen kan også brukes til forestillinger. Rådhustrappa kan da bli et sitteamfi for publikum og mens plassen blir en stor scene med Storgata som kulisse.

Arenaen utformes med svakt fall mot en kile i plassens diagonalretning. Dette vil gi plassens utstrekning en visuell utvidelse og skal inkludere:

  1. Et vannspeil med fontener som gir plassen varierende vann- og lysspill.
  2. Et tre beholdes som plassens grønne element sammen med et gresslagt felt.
  3. Sigrid Undset-statuen trekkes ut i gateløpet for å synliggjøre plassens utstrekning i øst-vest retning og for å plassere Sigrid Undset tydeligere i bybildet.
plan 1
plan 2
plan0
snitt
plass sett mot nord
om natta

Lignende prosjekter:Larkas har rammeavtaler med det offentlige og blir stadig gjenvalgt av fornøyde kunder.Utvikling: Nils Herde - Design: Morild Design