Lilleløkken, Raufoss

Lilleløkken, Raufoss, Vestre Toten

For Gundersen Gruppen AS, i 2019
Status: Ferdig | Type: Byutvikling, Bolig
Tall: 16 leiligheter, 16 p.plasser

Prosjektet består av 16 nye leiligheter fra 45 til 131 m2 fordelt på tre plan og en underetasje. I underetasjen er det også 16 parkeringsplasser, boder, teknisk rom og renovasjonsrom. Entreprenøren er Gundersen Entreprenør AS.

Konseptet er i sin helhet prosjektert og tegnet i 3D BIM (Building Information Modeling). Hva er BIM?

Lilleløkken, Raufoss
Lilleløkken, Raufoss

Oppgaven var å utvikle denne eiendommen, som ligger tett ved Raufoss sentrum, etter at eksisterende butikkdrift der var lagt ned og bygget revet. Vestre Toten kommune hadde et ønske om fortetting av de sentrale og sentrumsnære boligområdene og å kunne tilby leiligheter i ulike størrelser og prisklasser. Tomta ligger mot et veikryss og vi ønsket at den nye bebyggelsen skulle framstå som et «hjørnebygg» som definerer en fasadelinje både mot Øverbyvegen og mot Rustadvegen. Det var også presisert fra kommunens side at de kunne akseptere en noe større byggehøyde enn tidligere. Terrenget er skrånede, slik at bakenforliggende boligbebyggelse ikke i for stor grad blir påvirket av den økte byggehøyden. Tomteareal er ca. 1250 m2 og tomteutnyttelsen er på 56,7% BYA.

Hele anlegget former en U med et felles torg og uteoppholdsareal/ lekeareal over parkeringskjeller. Torget er beskyttet av nybygget og en rekkverksbrystning som danner en effektiv støyskjerm mot gate. Det er tenkt formet som et felles atrium med stedvis beplantning og sosiale soner. Adkomst til leilighetene finnes her i dette indre rommet via svalganger som omkranser rommet på tre sider. Nybygget fremstår med to gavler mot Rustadvegen med fasadelengder som er tilnærmet lik de øvrige husene oppover Rustadvegen. På den måten forholder vi oss til bygningsstrukturen i området, selv om høydene er større. Det nye bygget vil bli utført i teglstein og trepanel. Dette blir gjort for å bryte opp den nye bebyggelsen i mindre enheter og skape en bedre tilpasning til omgivelsene.

Det er planlagt 16 leiligheter i prosjektet med 2, 3 og 4 roms leiligheter. Alle leiligheter har egen balkong, bakketerrasse eller takterrasse og tilgang til felles ute-/lekeareal på bakken. Alle leilighetene unntatt en er gjennomlyste/tosidig belyste. Mange av leilighetene er på 3-4 rom, slik at det ligger vel til rette også for barnefamilier i prosjektet. Det er trygge lekearealer på felles uteareal/ torg. Alle leiligheter har 3m2 innvendig bod, og 2,5/5m2 sportsbod i tilknytning til trapperom. Tiltaket er utformet for tilgjengelighet til alle leilighetene.

På dette prosjektet har vi vært med i alle faser, skisse- og forprosjektfase, detaljprosjektering og som ansvarlig prosjekterende og ansvarlig søker.

Bygget er i sin helhet prosjektert og tegnet i 3D BIM (Building Information Modeling).

Opprinnelig situasjon
Fremtidig situasjon, visualisering
Situasjonsplan
Leilighet i toppetasje
Leilighet i toppetasje
Adkomst
Sett fra øst
Sett fra øst
Visualisering fra Syd
Visualisering fra Nord

Lignende prosjekter:Larkas har rammeavtaler med det offentlige og blir stadig gjenvalgt av fornøyde kunder.Utvikling: Nils Herde - Design: Morild Design