BIM (Building Information Modeling)

BIM (Building Information Modeling)

I Larkas har vi lang erfaring med å lage 3D visualiseringer som hjelper å ha et effektivt tverrfaglige samarbeid, vi begynte med det allerede før år 2000. Den erfaringen tar vi med oss videre men nå er vi klare for å ta neste skritt i den retningen: BIM (Building Information Modeling).

Med andre ord bruk av 3D visualiseringer for å skape en virtuell modell som skal utvikle seg i tråd med prosjektet, hele tiden oppdatert og tilgjengelig på webhotell. Hvor detaljert den skal være er avhengig av type objekt og prosjekteringsfaser.

Målet er å lage modeller som alle involverte i byggeprosessen (Byggherrer, konsulenter, entreprenører) kan bruke for å effektivisere arbeidet mellom de forskjellige fagene, eliminere feil og løse utfordringene så tidlig som mulig i prosessen.

Alle aktørene har etter hvert oppdaget at planleggingsfasen er avgjørende. Disse nye metodene skal bidra til en bedre kontroll over byggeprosessen og ikke minst bedre arkitektur. Vi jobber også tett med entreprenører som ønsker å bygge opp kompetanser på dette området.Vi i Larkas Arkitekter er opptatt av hva som skjer rundt oss og hvilke muligheter og begrensninger som ligger i det offentlige rom. Kontakt oss gjerne for dine meninger og spørsmål!Utvikling: Nils Herde - Design: Morild Design