Mosetertoppen

Mosetertoppen, Hafjell Øyer

For Mosetertoppen AS, i 2011
Status: Forstudie | Type: Fritidsbolig
Tall: 81 firtidsleiligheter

Hyttetomter omrammer stedet, men dette området er regulert for leilighetshus. Å bygge konsentrert når det gjelder fritidsboliger er i tråd med våre tanker om å skåne det frie og åpne landskap.

Bebyggelsen respekterer den opprinnelige terrengprofilen, dette skaper en variert silhuett. Vi bruker en nåtidig moderne arkitektur, med røtter i byggetradisjonen fra norske fjellbygder. Trespon på vegger og tak, tørrmuring med stein –og skiferkledning.

Mosetertoppen
Mosetertoppen
sett fra vest

Lignende prosjekter:Larkas har rammeavtaler med det offentlige og blir stadig gjenvalgt av fornøyde kunder.Utvikling: Nils Herde - Design: Morild Design