Beitostølen

Beitostølen, Skjenhauglie

For Øystre Slidre Kommune, i 2008
Status: Forstudie | Type: Byutvikling, Offentlig, Fritidsbolig
Tall: 220000 m2 BTA

Mulighetsstudie for en vesentlig fortetting av Beitostølen, for å spare det frie og åpne landskapet rundt.

Beitostølen
Beitostølen

Vårt forslag bruker et eksisterende reguleringsplanforslag til å visualisere hvordan det kan bygges opp til 300 000 m2 BTA, noe kommunen har utført som en flateplan. Ved hjelp av 3D visualiseringer og filmer “in situ”, illusterer vi konsekvensene av en flatereguleringsplan på en mer konkret måte. Her vises et «worst case» scenario med mulig bygningsmasse og tilhørende adkomstveier.

Vår tanke er å bygge mye tettere enn tidligere og organisere bebyggelsen som en fjellandsby. Da trenger man ikke ødelegge naturen rundt. Naturen er jo det turistene kommer hit for å oppleve. Vanligvis sprer man et stort antall hytter utover landskapet. Da gjør man store naturinngrep. Hver hytte skal jo ha en adkomstvei og en tomt. Etterhvert bygges nabohytter som skjermer utsikten man opprinnelig hadde. I tillegg lages parkeringsplasser og til slutt ser området ut som et vanlig villakvartal. Man må da gå lenger og lenger for å komme seg ut av den bebygde sonen for å oppleve den uberørte naturen.

Vi foreslår heller å bygge tettere og organisere det hele som en landsby med alle fasiliteter. Da kan beboerne finne det de liker å finne i Alpene, treffe mennesker om kvelden og oppleve den rolige naturen om dagen. En modell som er vesentlig mer miljøvennlig og bærekraftig.

I prosessen foreslår vi også en maksimal utnyttelse (220 000 m2 BTA), byggemønstre og følgende retningslinjer:

  1. Nåtidig, moderne arkitektur med røtter i byggetradisjonen fra norske fjellbygder.
  2. Løse helt andre bygningsvolumer enn denne byggetradisjonen har vist tidligere.
  3. Stedets identitet og elementer må spille sammen med den storslagne naturen rundt.
  4. Redusere den interne trafikken på bakken til et minimum, parkering legges under bebyggelsen.
  5. Etablere klare siktlinjer gjennom området.

På dette oppdraget har vi samarbeidet med Areal+ og Vianova.


Lignende prosjekter:Larkas har rammeavtaler med det offentlige og blir stadig gjenvalgt av fornøyde kunder.Utvikling: Nils Herde - Design: Morild Design