Bjerkebæk

Bjerkebæk, Lillehammer

For Oppland Fylkeskommune, i 2002
Status: Forstudie | Type: Offentlig, Næring

Arkitektkonkurranse:

Bjerkebæk museum skal uttrykke og forklare Sigrid Undset som menneske og forfatter. Eiendommens kvaliteter i forhold til omgivelsene er forstyrret i tidens løp, så den arkitektoniske utfordringen er å flytte gjestene fra det ytre kaos og inn i Sigrid Undsets verden.

Bjerkebæk
Bjerkebæk

Eiendommens kvaliteter i forhold til omgivelsene er forstyrret i tidens løp. Idrettsanleggene i bakkant er sterke og til dels kaotiske naboer og problematiserer adkomst fra "baksiden". Bjerkebæk bør oppleves fra forsiden med hovedfasader og hageanlegget, selve ansiktet utad, før man begir seg inn i bygningene.

VISJON

Fra det ytre kaos trenger de besøkende rom og tid for omstilling og forvandling før de går inn i Sigrid Undsets verden - "en svart tunnel" der sinnet blir renset.

Plasseringen og utformingen av det nye huset tolker et ønske om både å synliggjøre og å usynliggjøre, samt formidle tilgjengelighet og sammenheng fra øst mot vest. Via en konstruert "arkeologi" med reisens rytme i seg. Fra en transparent paviljong ved Sigrid Undsets vei tas de besøkende med på en uforstyrret og kontemplativ vandring under jorden, hvor Sigrid Undsets verden blir forelest i ord og bilder, for så å presentere Bjerkebæk, via hennes øyensten: Hageanlegget.

MOTTO: "DEN ENESTE FORKLARING PÅ TILVÆRELSEN"

"Hvis dette var sandheten, da var jo hele livet ufattelig meget vidunderligere og farligere og rikere, saa usigelig meget alvorligere og meget mer værd end han nogensinde hadde drømt om. Da skimtet han veier som førte ut i et mørke han ikke kunde tænke sig til, og frem i et lys som han neppe vaaget sig til at ane."

Fra "Gymnadenia" Sigrid Undset

Utstilligssal
Bjerkebæk fra forsiden
Bjerkebæk i 1926

Lignende prosjekter:Larkas har rammeavtaler med det offentlige og blir stadig gjenvalgt av fornøyde kunder.Utvikling: Nils Herde - Design: Morild Design