Bryggeriet boliger

Bryggeriet boliger, Lillehammer

For Smedvig, i 2005
Status: Ferdig | Type: Byutvikling, Næring, Bolig
Tall: 16000 m2 BTA, 74 leil., 250 P.Plass. i P.Hus

Bryggerikvartalet er en rikt sammensatt og delvis bevaringsverdig teglbygningsmasse fra ulike epoker.

Hvordan integrere mange nye boliger, erstatte en stor parkeringsplass på bakkeplan og samtidig forsterke kvartalsstrukturen? Resultatet har gitt et nytt og urbant bosted midt i Lillehammer sentrum.

Bryggeriet boliger
Bryggeriet boliger

Kvartalet har tidligere huset Lillehammer Bryggeri på 1850-tallet og etter hvert annen industri, helt til det ble hovedkvarter for de Olympiske vinterleker i 1994.

Den opprinnelige byplanens Wiesesgate (Buchholz byplan fra 1827, med kvartalsstruktur) er videreført som siktlinje/akse i den nye bebyggelsen. Hovedgrepet i prosjektet er å utforme det nye boligbygget som en fortsettelse av retninger og parallellitet i Bryggerikvartalet. Vi ønsket å komplettere kvartalet slik at boligene får en urban side mot byen. Et nytt torg i vest og en parkmessig grønn lunge mot den åpne villabebyggelsen i øst. Disse to elementene har vi viet ekstra stor oppmerksomhet fordi de er svært synlige for de nye beboerne, den såkalte «femte fasaden».

Tårn og gavler er bygningselementer som går igjen i mange av de eksisterende bygningene. Dette motivet har vi gjenbrukt og tolket på en nåtidig måte. Teglveggen er skapt med vanlige teglsteinstyper, men vi har blandet tre forskjellige farger. Dermed skapes en variasjon som spiller bedre mot de eksisterende bygningene. Prepatinert kobber utgjør det andre viktige kjennetegnet for å lette fasadeutrykket. Kobberet deler opp bygningsmassen og det grønne taklandsskapet smelter sammen med de grønne åsene rundt Lillehammer.

Varierte leiligheter svarer på forskjellige kundegruppers preferanser, men store balkonger/terrasser, fleksibilitet og arealeffektive planløsninger er felles for alle leilighetene. Dette var helt avgjørende for å kunne selge 74 enheter samtidig og unngå flere byggetrinn.

Dette anlegget var det første fortettingsprosjektet i Lillehammer sentrum av betydelig størrelse (6 til 7 etasjer og 250 skjulte parkeringsplasser i kjelleren). Flere år før fortetting, miljø og bærekraftige bygg kom på dagsorden gjennom statlige retningslinjer! Dette prosjektet viser at urbanisme, visjonær arkitektur, bokvalitet og fortetting ikke er tomme honnørord, men har sterkt positiv innvirkning på en by i praksis.

Link til Smedvig eiendom

sitplan
Torget om vinteren

Lignende prosjekter:Larkas har rammeavtaler med det offentlige og blir stadig gjenvalgt av fornøyde kunder.Utvikling: Nils Herde - Design: Morild Design