Blessum Terrasse

Blessum Terrasse, Lillehammer

For Blue Label fra Oslo, i 2023
Status: Ferdig | Type: Byutvikling, Bolig
Tall: 20 leiligheter

Prosjektet består av 20 nye leiligheter fra 38 til 127 m2, fordelt på 4+1 plan, og 24 parkeringsplasser. I kjelleren ligger parkeringsplassene, boder, samt teknisk rom. Fellesarealene er treningsrom og smørebod på bakkeplan, og grøntområde mot sør.

Med ønsket om fortetting som utgangspunkt, ligger bygget som et naturlig tilskudd i den tidligere ubrukte bakgården til Blessumgården, i sentrum av Lillehammer.

Blessum Terrasse
Blessum Terrasse

Omringet av Bankgata i sør, Anders Sandvigsgate i øst, den bevaringsverdige boligbebyggelsen «Fattig og rik» og Bankgata 18 i vest, fantes et ubenyttet areal i det attraktive sentrumsområdet. Målet har vært å kunne tilby et innbydende og arealeffektivt boligbygg, som tar hensyn til eksisterende, bevaringsverdige, og nylig rehabiliterte, Blessumgården.

Bygget består av to «armer», hvor nordre del mot Anders Sandvigsgate har fire etasjer, mens den søndre delen, mot bakgården, strekker seg over 4+1 plan. I henhold til reguleringsplanen, er øverste plan tilbaketrukket mot Anders Sandvigsgate og Bankgata. Utover dette har vi også lagt vekt på å bevare åpenheten og innsynet til Blessumsgårdens vestre gavlvegg, som en verdsatt del av gatebildet.

Som et ledd i arbeidet mot velfungerende integrering i det helhetlige gatebildet, fremstår også toppetasjen som underordnet, og fasadebekledningen skiller seg fra resten av bygningskroppen. Det er tatt hensyn til at gesism- /mønehøyder ikke overskrider mønehøyden på Blessumgården, som fastsatt i reguleringsbestemmelsene.

Leilighetene har mellom 1 og 3 soverom, og 1 til 2 balkonger hvorav mange har utgang både fra stue og soverom. Felles grøntareal er lagt til tomtens mest solrike område, og skal fungere som et lite, grønt pusterom i bybildet. Her tas det høyde for både tilstrekkelig skyggeforhold til de mest solrike dagene, samt nødvendig støyavskjerming fra biltrafikk i sør.

Fasadens hovedmateriale blir tegl. Et materiale vi finner igjen i Blessumgårdens sokkel og i en rekke bebyggelser i området, og som fremstår i tråd med strøkets karakter. Tegl brukes også til sokkelen som former hageområdet mot Bankgata, dette for å skape en kontinuitet mellom eksisterende, og ny bebyggelse.

For oss har det også vært viktig å sørge for at balkongene integreres godt i bygningskroppen. De skal ikke fremstå som unaturlige tillegg og noe som er påhengt selve bygget. Selv om terrassene er store, har vi, ved å skape et utvendig fasadeuttrykk som går forbi ytterdelen av balkongene, oppnådd et ytre skall som inkorporerer leilighetenes uteareal, og gir et helhetlig inntrykk.

Sett fra Anders Sandvigsgate, vil bygget fungere som et bindeledd mellom to epoker. To typer formspråk rammer inn det nye prosjektet, Blessumgården i sør, og «Fattig og rik» mot nord. Begge er bevaringsverdige, og utfordringen har vært å skape et bygg som tar hensyn til to forskjellige stilarter.

I saksfremleggelsen for detaljereguleringsplanen skriver byplansjefen at prosjektet: «fremstår som et godt gjennomarbeidet fortettingsprosjekt tilpasset nabobebyggelse og vernehensyn».

Vi er opptatt av kvalitet, tradisjon og detaljer, men også av nyskaping. Vi ønsket at Lillehammer kunne få de samme kvalitetene som de beste boligprosjektene i Oslo. Vi mener at med dette prosjektet, har vi kommet i mål! Det har vært en glede å jobbe sammen med utbyggeren, som hele veien hadde de samme målene.

Materialer
Tilpasning
Utsikt

Lignende prosjekter:Larkas har rammeavtaler med det offentlige og blir stadig gjenvalgt av fornøyde kunder.Utvikling: Nils Herde - Design: Morild Design