Relokalisering av Høgskolen

Relokalisering av Høgskolen, Lillehammer

For BANE NOR og Lillehammer Kommune, i 2022
Status: Forstudie | Type: Byutvikling, Offentlig
Tall: 40000 m2 BTA

Denne mulighetsstudien for Lurhaugen er utarbeidet av Team Larkas (Larkas as, Areal+ as, Cowi norge as og Meta landskap as), på oppdrag fra Lurhaugen Utvikling as, (BANE NOR og Lillehammer Kommune).

Mulighetsstudien har som mål å vise hvordan området kan knyttes tettere sammen med Lillehammer skysstasjonen og sentrum. Studien foreslår bygging av en ny gang- og sykkeladkomst direkte fra sentrum i form av en ny bru over jernbanen.

Relokalisering av Høgskolen
Relokalisering av Høgskolen
  • Nærhet til sentrum vil gjøre byen lettere tilgjengelig for studentene, både på dagtid og kveldstid, og skape liv i byen
  • Nærhet til skysstasjonen vil gjøre det lett for studenter bosatt i alle deler av byen å komme seg til skolen med kollektivtransport
  • Beliggenhet langs aksen nord-sør vil gjøre skolen lett tilgjengelig for studenter som går eller bruker sykkel
  • Høgskolen vil få noe mindre uteareal rundt byggene enn hva den har idag, men nærheten til byens parker, Storgata, Terrassen og Mesnadalen vil kompensere for dette
  • Høgskole på Lurhaugen vil gi en høy utnyttelse av arealet, noe som er fordelaktig for sentrumsnære tomter, og helt i tråd med kommunedelplanens ambisjoner

SE FILMSNUTT HER

5000 studenter i Sentrum !
Konsept
Fotgjengere / Syklister
Planskisser
Landskap
Gatebruksplan
Identitet
Ny forbindelse mot sentrum

Lignende prosjekter:Larkas har rammeavtaler med det offentlige og blir stadig gjenvalgt av fornøyde kunder.Utvikling: Nils Herde - Design: Morild Design