Rosenlund Utvidelse

Rosenlund Utvidelse, Lillehammer

For Rosenlund Bydelssenter AS, i 2020
Status: Ferdig | Type: Byutvikling, Næring
Tall: 2000 m2

Prosjektet er en utvidelse av det eksisterende kjøpesenteret i Rosenlund, som avbildet til høyre.

I første etasje er det en utvidelse av matbutikkens arealer, andre etasje har café og butikk, mens det i tredje etasje er kontorarealer.

Rosenlund Utvidelse
Rosenlund Utvidelse

Her ønsket utbygger større arealer i tilknytning til de 7000m2 i Kremmerhuset/Rosenlund Bydelssenter. Hovedfokuset vårt har vært å bevare den opprinnelige tanken bak prosjektet som vi arbeidet på tilbake i 2001. Slike arealer er ofte dekomponert fordi de har blitt utvidet trinnvis uten å tenke på neste fase. Her ønsket vi derimot en komplett utvikling som bygget videre på ideene som allerede lå til grunn for 20 år siden.

Det å handle er ikke lenger noe harmløst og ubetydelig, det er blitt et kulturelt fenomen, og et kjøpesenter har blitt en viktig del av et bysamfunn. Dette gjenspeiles ved at bygningen ikke er oppført som en enkel «kasse», men med samme omtanke som et viktig offentlig bygg, en betydningsfull del av byen.

I 2001 var dette bygget et første skritt i retning av urbanisering på et område på Lillehammer som frem til da var et ustrukturert industriområde. På dette tidspunktet var det få som så potensialet til området, men tendensen den siste tiden har vært å rette blikket nordover i byen. Dette ser vi for eksempel ved at bydelen har fått status som transformasjonsområde i den nye byplanen 2020.

Med disse tankene i bakhodet, har det vært viktig for oss å respektere det eksisterende bygget. Dette ser man gjennom både bygningskroppens utforming, og valg av materialer. Ønsket var å finne en tegl som liknet den som ble brukt for 20 år siden, så den 2000 m2 store utvidelsen kunne stå naturlig sammen med den eksisterende bebyggelsen.

I 2010 presenterte vi også forslag til en ny bydel i dette området, og vi ser fortsatt et stort potensiale for å fortsette hensiktsmessig utbygging her. (som avbildet nedenfor)

Mulighetsstudie 2010-2012

Lignende prosjekter:Larkas har rammeavtaler med det offentlige og blir stadig gjenvalgt av fornøyde kunder.Utvikling: Nils Herde - Design: Morild Design