Gudbrandsdal Energi

Gudbrandsdal Energi, Øyer

For Gudbrandsdal Energi, i 2018
Status: Ferdig | Type: Næring

Rehabilitering kontorbygg, et nytt image for entreprisen som skulle representere nye utfordringer i fremtiden.

Gudbrandsdal Energi
Gudbrandsdal Energi

Gudbrandsdal Energi tok kontakt med oss, da de ønsket et nytt image som skulle representere nye utfordringer i fremtiden. I dag har elektrisitet fått en enda viktigere rolle og representerer fremtiden for fornybar energi.

Det skulle understreke en entreprise som peker fremover.

Utfordringen var at bygget var svært preget av 80 talls epoken det var bygget i, både i material, fargebruk, vindusformater osv.

Vi foreslo et relativt beskjedent inngrep, men som skulle fornye fasadeuttrykket totalt:

  • Renere fasadelinjer
  • Vedlikeholdsfrie fasadetremateriale i form av paneler med lekter
  • Vindusomramminger i lakkert aluminium
  • Ny elegant fargekombinasjon

Bygningsvolumet har fortsatt en kjent størrelse i forhold til bygningene rundt, mens fasadene viser at dette er et kontorbygg og ikke et gårdsbygg. Den femte fasaden er ikke glemt og taket har blitt utstyrt med solcellepaneler. Vindusinnrammingen har ikke bare en estetisk funksjon, men skjuler også nye aluminiums-persienner og LED fasadebelysning.

Bygget er veldig synlig fra den store hoved-trafikkåren gjennom Gudbrandsdalen, E6. Med renere linjer, vedlikeholdsfrie fasadematerialer i form av tre-paneler med lekter og vindusomrammingen med LED-belysning har bygget fått et helt nytt image for entreprisen.

Dette viser at det er mulig å forbedre et eksisterende bygg betydelig uten å nødvendigvis måtte rive eller gjøre store endringer. Det er mulig å bevare det som fortsatt fungerer og bytte ut resten. Rehabilitering kan i mange tilfeller være en mer bærekraftig og miljøvennlig løsning. Dette viser også at Arkitektur ikke bare handler om store prestisje-prosjekter, men er like viktig når det gjelder å løse «jordnære» prosjekter.

Vi i Larkas er interessert i å komme med gode og tilpassede løsninger for alle!


Lignende prosjekter:Larkas har rammeavtaler med det offentlige og blir stadig gjenvalgt av fornøyde kunder.Utvikling: Nils Herde - Design: Morild Design