Stor Stas

Stor Stas, Lillehammer

For Husfliden AS, i 2005
Status: Ferdig | Type: Næring

Rehabilitering og små prosjekter skal håndteres like forsiktig som nye og større prosjekter.

Dette gjelder også bakgården på et bevaringsverdig bygg i Storgata i Lillehammer.

Stor Stas
Stor Stas

Oppdraget var å utvide butikkarealet, flytte trappa og rehabilitere fasaden mot bakgården.

Arkitekturen nytolker trappetårnmotivet og bruker tradisjonelle materialer som sink for å understreke stedstilhørigheten.

Vi la spesielt vekt på detaljene som skaper en ny «hud» og samler hele fasaden.

Bakside
Bevaringsverdi fasade mot Storgata

Lignende prosjekter:Larkas har rammeavtaler med det offentlige og blir stadig gjenvalgt av fornøyde kunder.Utvikling: Nils Herde - Design: Morild Design