Korgvegen

Korgvegen, Lillehammer

For Privat utbygger, i 2017
Status: Forstudie | Type: Næring
Tall: 2000 m2

Utvikling og komplettering av et eksisterende næringsanlegg plassert nær E6 på Lillehammer. Et logistikkbygg trenger ikke å være kjedelig…

Korgvegen
Korgvegen

Mulighetsstudien viser et nytt logistikkbygg, som helt eller delvis kan konverteres til et næringsbygg eller kontorbygg.

Konseptet er basert på en enkel rektangulær bygningskropp og bæresystemet er søyler. Dette gir bygget en maksimal fleksibilitet og bidrar til å holde en lav byggekostnad. Det er illustrert med forskjellige mulige fasadeuttrykk og materialbruk. Dette svarer på den oppgaven vi fikk med å åpne for å huse diverse funksjoner.

Idéen er at hele bygget blir et signal langs E6 og reklamerer for firmaet. Man trenger ikke å "skilte" med ekstra fremmende elementer. Ved å bruke delvis transparente materialer kan man også oppnå det, selv når det blir mørkt.

Illustrasjonene viser også hvordan vi pleier å jobbe når våre kunder ønsker en mulighetsstudie, ved å utarbeide flere varianter.

variant 2
variant 3
variant 4
variant 1
"de nuit"
interiør 1
interiør 2

Lignende prosjekter:Larkas har rammeavtaler med det offentlige og blir stadig gjenvalgt av fornøyde kunder.Utvikling: Nils Herde - Design: Morild Design