Byen møter vannet, Lillehammer

For Havsjå Invest-Bergseng Invest, i 2016
Status: Igangsatt | Type: Byutvikling, Offentlig, Næring, Bolig, Fritidsbolig
Tall: ca. 50000 m2 + ca. 30000 m2 parkering

I samarbeid med Havsjå Invest AS v/ Birger Sand Bakke og Bergseng Invest AS v/ Lars Bergseng samt spesialrådgiver Kristin Hille Valla og Veidekke Entreprenør AS vil vi presentere visjonen og utbyggingsprosjektet «Byen møter vannet».

Planlagt utbygging viser hvordan Lillehammer kan bedre kontakten mellom sentrum og strandsonen og hvordan byen kan presentere seg på en mer inviterende og attraktiv måte.

Byen møter vannet
Byen møter vannet

Dette er også et innspill til revisjon av kommunedelplan for det sentrale byområdet, kommunedelplanen for ny E6 til- og forbi Lillehammer og revisjon av kommuneplanens arealdel.

Historien bak:

Investorene kom til oss med en ide om en tomt og et kort funksjonsprogram (badeanlegg, hotell, boliger, parkering og gondol), og ba oss sjekke om denne ideen var gjennomførbar. Oppgaven gikk ut på å kontrollere om det var mulig å integrere alle de forskjellige elementene, og skape en arkitektonisk helhet av disse på dette området.

Etter en kort analyse tente vi på ideen og hadde troen på kapasiteten til lokale aktører og næringsliv til å utvikle og konkretisere dette konseptet. Dette er grunnen til at vi kastet oss over oppgaven med liv og lyst og la ned tid og energi i utviklingen av dette prosjektet.

Hele konseptet, fra første skisse fram til fremlagt presentasjon med 3D-visualiseringer og film, har blitt utviklet og realisert av Larkas AS. Resultatet viser nytten av en konkret visualisering av et funksjonsprogram, for å formidle et klart budskap og en realistisk visjon til de forskjellige aktørene og til Lillehammers befolkning.

Etter presentasjonen av prosjektet på pressekonferansen gleder vi oss over den positive mottagelsen fra alle parter, fra ansvarlige politikere og lokalt næringsliv, til presse og befolkningen for øvrig. Dette er grunnen til at vi virkelig håper dette konseptet blir en realitet og vi gleder oss allerede til å kunne fortsette arbeidet og dele vår kunnskap og ekspertise i utviklingen av dette fantastiske prosjektet for byen og regionen.

Link til presseomtale i "GD"

Link til presseomtale i "Byggeindustrien"

sett fra E6
adkomstplass
forklaringer
bybad
bybad
skybar
vinter i Lillehammer

Lignende prosjekter:Larkas har rammeavtaler med det offentlige og blir stadig gjenvalgt av fornøyde kunder.Utvikling: Nils Herde - Design: Morild Design