Espern

Espern, Hamar

For Smedvig, i 2012
Status: Forstudie | Type: Byutvikling, Næring, Bolig
Tall: 520 leiligheter, 11000 m2 næring

Prosjektet startet med at vi vant arkitektkonkurransen for Espernområdet i 2006.

Espern blir et sted mellom gammelt og nytt, mellom by og vann. En ny bydel i Hamar!

Espern
Espern

Espernområdet har huset både sagbruk og støpejernsindustri. Tomta og området har vært utvidet i flere omganger ved å fylle masser ut i Mjøsa. De eksisterende bygningene som foreslås beholdt er store industrihaller hvor det blant annet har foregått lokomotivbygging. Disse hallene er i dag omgjort til aktivitetssenter.

Vårt konkurranseforslag hadde fem førende hovedelementer:

  1. Bevare historiske spor: dagens aktivitetssenter er et gammelt bevart industribygg.
  2. Overgang: parkeringshus, barnehagebygg, næring og miljøgate.
  3. Sjøhus: landskapshus som møter innsjøen, “alle ser Mjøsa”.
  4. Parken: en mengde forskjellige parkrom, en vandring gjennom området.
  5. Strandpromenaden: oppleve nærheten til vann eller is, det befriende store landskapsrommet.

I 2003 ble Strandsoneplanen vedtatt. Det åpnet for boligbygging i dette eksklusive området.

I 2006 vant vi arkitektkonkurransen som den nye grunneieren arrangerte etter å ha kjøpt Espern. Vi startet da arbeidet med en reguleringsplan for Espern fram til slutten av 2007. Denne prosessen illustrerer viktigheten av å engasjere kompetente arkitekter til å lose prosjekter gjennom det omskiftelige og uforutsigbare landskapet mellom offentlige myndigheter og reguleringer. I 2007 ble det nemlig stopp i prosjektet fordi den offentlig planlagte bruadkomsten til området var i konflikt med verneinteresser.

Først 2011 kom kommunen i gang med nye områdereguleringsplaner for hele sonen rundt Espern og vi spilte en viktig rolle i dette reguleringsarbeidet. I 2012 kom de ulike offentlige myndighetene til enighet og vårt reguleringsplanforslag for Espern ble vedtatt. Men, på grunn av nye lokaldemokratiske innspill rundt plassering av Jernbanestasjon ved et fremtidig dobbeltspor til Lillehammer, er bruadkomsten fortsatt ikke avklart. Dette er helt avgjørende for å komme i gang på Espern.

Vi håper at de offentlige instanser kommer med en løsning slik at vi kan iverksette et av de mest spennende prosjektene Larkas har hatt, en ny bydel på Hamar!

I dette prosjektet har vi samarbeidet med Areal+ og Gullik Gulliksen.

konseptstudie etasjeplan
studie 2014
illustrasjonsplan mai 2011

Lignende prosjekter:Larkas har rammeavtaler med det offentlige og blir stadig gjenvalgt av fornøyde kunder.Utvikling: Nils Herde - Design: Morild Design