Villa Herde Savoldelli

Villa Herde Savoldelli, Lausanne i Sveits

For Herde Savoldelli, i 1999
Status: Ferdig | Type: Bolig
Tall: 170 m2

Å jobbe i et eksisterende, planløst villakvartal er utfordrende fordi det i slike kvartaler ikke finnes klare referanser, hverken arkitektonisk eller strukturelt.

De offentlige bestemmelsene er også ofte sære.

Derfor må formspråket tale for seg selv.

Villa Herde Savoldelli
Villa Herde Savoldelli

I tillegg til offentlige bestemmelser som eksempelvis obligatorisk saltak, ble vi i dette prosjektet også styrt av et strengt økonomisk budsjett.

Vi har derfor valgt følgende hovedelementer som føringer for husprosjektet:

  1. Terrenget skal ikke tilpasses bygget, men bygget skal tilpasses terrenget. Terrengprofilen er derfor nesten uforandret og bygget glir inn i de eksisterende naturlige omgivelsene.
  2. En tydelig adkomstside og en tydelig hageside. Vi plasserer ikke huset midt på tomta, men mot byggegrensen i Nord. Dette frigjør et stort tomteareal mot syd og sol og utsikt der det er nødvendig.
  3. En dobbelgarasje står i forlengelsen av en støttemur. Dette bidrar til å skjerme hagen for innsyn.
  4. Et skall av tre. Alle fasadene er prefabrikkert på et snekkerverksted etter våre detaljtegninger. Alle lekter er tegnet og alle fasadeelementer (vinduer m. m) skal følge lektemodulen. Det tok derfor bare fem dager å få huset under tak. Vi har anvendt «Red Cedar» som er et vedlikeholdsfritt tremateriale. Taket er i fibersementplate og beslag er i prepatinert sink.
  5. En konstruksjon av treverk. Hele strukturen er laget av tre, men innvendig er alle vegger dekket med plater av sement - og trefiber. Disse har blitt pusset for å få en tydelig kontrast mellom inne og ute.
Fasade syd
Interiør
Terrassedekk

Lignende prosjekter:Larkas har rammeavtaler med det offentlige og blir stadig gjenvalgt av fornøyde kunder.Utvikling: Nils Herde - Design: Morild Design