Byhaven

Byhaven, Lillehammer

For Thor Bergseng AS, i 2014
Status: Ferdig | Type: Byutvikling, Bolig
Tall: 18 leiligheter, 72 nye p. plass.

Toetasjes boligbygg med ny parkeringsetasje på toppen av et eksisterende parkeringshus.

Lillehammer trenger boliger og en fortetting i sentrum er en ønsket utvikling fra politisk hold. Byens handelsstand har også hatt behov for flere sentrumsnære parkeringsplasser. Hvordan fortette og samtidig komplettere kvartalsstrukturen i Lillehammer?

Byhaven
Byhaven

Kvartalet ligger i Lillehammer sentrum og er omringet av villabebyggelse i øst, rehabilitert industribebyggelse i nord og gammel trehusbebyggelse i vest mot Storgata. Utfordringen var å svare på disse vidt forskjellige arkitektoniske situasjonene.

Parkeringshuset Sentrum P-hus har gjennom prosjektet fått 72 nye parkeringsplasser og har nå en totalkapasitet på 300 parkeringsplasser. Byhaven har et leilighetsareal på 1.640 kvm og består av 18 leiligheter fra 25 til 235 kvadratmeter over to etasjer. Leilighetene har, i tillegg til egen veranda, tilgang til en takhage tegnet av landskapsarkitekt Gullik Gulliksen. Fellesarealet er universelt utformet og opparbeidet med fast dekke, treplattinger, grøntareal, møbler og lekeutstyr.

Tomta måtte reguleres på nytt, da det opprinnelig ikke var tillatt med boliger. Det skulle bygges boliger, med «låste» trapperom oppå et parkeringshus, og eneste mulige horisontale distribusjon til leilighetene var svalgang ut mot gatene. Svalganger mot gate er det arkitektonisk ingen tradisjon for i Lillehammer, så vi ønsket ikke å understreke disse. Vi har brukt farger som spiller sammen og fremhever hverandre, samtidig som de passer inn i helheten på stedet. Materialvalget var hovedsakelig gitt av økonomiske rammer og brannforskrifter.

Å bygge opp to nye plan for parkeringshuset med et leilighetsprosjekt på toppen har medført mye tankearbeid rundt konstruksjoner og bæring og ikke minst utfordringer knyttet til kuldebroer i grensesnittet mot leilighetene. Det er også brannteknisk utfordrende å bygge 18 boliger oppå et eksisterende parkeringshus.

(Noen bilder og deler av beskrivelsen er tatt fra Byggeindutrien)

Takhage
Fasade Nord
Inngang Parkeringshuset
Fasade Syd

Lignende prosjekter:Larkas har rammeavtaler med det offentlige og blir stadig gjenvalgt av fornøyde kunder.Utvikling: Nils Herde - Design: Morild Design