Biri Terminalen

Biri Terminalen, Gjøvik

For Tema Eiendom, i 2013
Status: Forstudie | Type: Næring
Tall: 12000 m2

Utvikling og komplettering av et eksisterende næringsanlegg plassert nær E6 mellom Moelv og Lillehammer.

Mulighetsstudien viser et utvidet og et nytt logistikkbygg, som helt eller delvis kan konverteres til et næringsbygg (eksempelvis storhandel).

Biri Terminalen
Biri Terminalen

Prosjektet bør åpne seg mot veien og bli en del av Biris nye urbane front mot E6. Dette kan bli et eget sammenbundet logistikk/næringsanlegg eller inngå i en større framtidig sammenheng ved å knytte anlegget til eksisterende og ny bygningsmasse på Biri Senter.

Ved å bygge ut mot tomtegrensene skaper vi en indre gård med tilstrekkelig store dimensjoner til å snu og parkere trailere på begge sider langs lagerbygningene. I tillegg foreslås et utvidet kontoranlegg med separate utleiearealer eller kontorer tilknyttet logistikkanlegget. På toppen av bygget har vi også foreslått boliger/studentboliger for å utnytte de store takoverflatene. Disse arealene kan også benyttes som kontorarealer.

Konseptet strukturerer industriområdet. Slike arealer er ofte dekomponert fordi de har blitt utvidet trinnvis uten å tenke på neste fase. Her viser vi derimot hvordan en komplett utvikling av arealet faktisk kan planlegges.


Lignende prosjekter:Larkas har rammeavtaler med det offentlige og blir stadig gjenvalgt av fornøyde kunder.Utvikling: Nils Herde - Design: Morild Design