Knutepunktutvikling Lillehammer

Vi har fått i oppdrag av Lillehammer Kommune å lage et fortettingsstudie for en knutepunktutvikling rundt Skysstasjon-Lurhaugen. Målet har vært å visualisere konkrete muligheter for å fortette byen i dette området.

Forstudiet viser hvordan Lillehammer kan fortettes med nye boliger, kontorarealer, butikkarealer og parkeringsmuligheter i sentrum.

Dette er også et delstudie til revisjon av kommunedelplan for det sentrale byområdet, byplan og revisjon av kommuneplanens arealdel.

De eksisterende premissene som kvartalsstruktur, siktlinjer, grønn og blå struktur, veinett, sykkelvei og passasjer, har vært førende for vårt arbeid.

I tillegg til dette har vi prøvd å utforske måter man kunne videreføre og forsterke Lillehammers identitet slik den er i dag. Hvordan arkitektoniske elementer som bygningskroppenes størrelse og volum, material- og fargebruk, kan samspille med den eksisterende bebyggelsen uten å bremse den ønskede fortettingen. Vi kommer etterhvert til å legge ut flere illustrasjoner og forklaringer.

Dette studiet var avhengig av at det ble "bygd" en stor 3D bymodell. Det har vi nå gjort, og det er denne modellen som har gitt oss muligheten både til å se helheten og å gå i dybden i dette veldig spennende oppdraget. Hele studiet, fra første skisse fram til fremlagt presentasjon med 3D-visualiseringer og film, har blitt utviklet og realisert av Larkas.

Under hele prosessen har det vært et veldig tett og fruktbart samarbeid med Lillehammer Kommune.

Vi mener at resultatet viser nytten av en konkret visualisering av et mulighetsstudie, for å formidle et klart budskap og en realistisk visjon til de forskjellige aktørene, og til Lillehammers befolkning. Vi er stolte av å kunne presentere resultatet, og håper at vi har bidratt til å vise at det finnes lokal kompetanse i Lillehammer som kan brukes i arbeidet med å utvikle byen for fremtiden.

Les mer om forstudiet herVi i Larkas Arkitekter er opptatt av hva som skjer rundt oss og hvilke muligheter og begrensninger som ligger i det offentlige rom. Kontakt oss gjerne for dine meninger og spørsmål!Utvikling: Nils Herde - Design: Morild Design