Ny Byplan for Lillehammer

Ny Byplan for Lillehammer

Med fortettingsstudiet Skysstasjonen - Lurhaugen har vi vært med for å bygge opp kunnskapsgrunnlaget for den nye Kommunedelplan Lillehammer By - Byplanen 2020-2023 (2030).

Dette området er et av de viktigste for den fremtidige byutviklingen med fortetting og transformasjon. Området er også beskrevet som "Gjennomføringssone".

Byplanen er lagt ut på høring/offentlig ettersyn fram til den 15. februar 2019. Planen legger overordnede føringer for utvikling av Lillehammer by fram mot 2030.

Det er avgjørende at alle de som er interessert i og berørt av Lillehammers utvikling kommer med innspill i prosessen, og denne muligheten har vi nå ! Vi kommer tilbake med våre synspunkter og innspill.

Link til kunnskapgrunnlaget

Link til Kommunedelplan Lillehammer By

Link til "Arbeidsplasser fremfor grønt- og lekearealer"

situasjon i dag
tenkt bebyggelse


Vi i Larkas Arkitekter er opptatt av hva som skjer rundt oss og hvilke muligheter og begrensninger som ligger i det offentlige rom. Kontakt oss gjerne for dine meninger og spørsmål!Utvikling: Nils Herde - Design: Morild Design