Lær av fortiden, ha tro på fremtiden...

Lær av fortiden, ha tro på fremtiden...

Skal man få lov til å forandre/erstatte bygninger i Storgata på Lillehammer? Det er kanskje stor motstand mot det nå, men det har ikke alltid vært slik.

Hvis man skal lære av fortiden kan det være interessant å se hva som har skjedd med Storgata før? På disse gamle bildene ser man hvordan et eksisterende bygg (Storgata 84), tilsvarende "Moen kiosken" i størrelse, ble erstattet med et bygg i "Nybarokk" i 1913.

Er ikke resultatet bra?

Er ikke det nye bygget godt integrert i Storgata; tross størrelse, materialbruk og stil?

Er ikke Storgata 84 blitt definert som bevaringsverdig bygg også?

Hadde det vært mulig å gjøre dette igjen i dag?

Før 1913
Før 1913
Etter 1913
I 2016


Vi i Larkas Arkitekter er opptatt av hva som skjer rundt oss og hvilke muligheter og begrensninger som ligger i det offentlige rom. Kontakt oss gjerne for dine meninger og spørsmål!Utvikling: Nils Herde - Design: Morild Design