"Byen møter vannet"

I samarbeid med Havsjå Invest AS v/ Birger Sand Bakke og Bergseng Invest AS v/ Lars Bergseng samt spesialrådgiver Kristin Hille Valla og Veidekke Entreprenør AS vil vi presentere visjonen og utbyggingsprosjektet «Byen møter vannet».

Planlagt utbygging viser hvordan Lillehammer kan bedre kontakten mellom sentrum og strandsonen og hvordan byen kan presentere seg på en mer inviterende og attraktiv måte.

Dette er også et innspill til revisjon av kommunedelplan for det sentrale byområdet, kommunedelplanen for ny E6 til- og forbi Lillehammer og revisjon av kommuneplanens arealdel.

“Gudbrandsdalsporten” skaper muligheter:

  • byen får direkte kontakt mot Mesnaelva, Lågen og Mjøsa.
  • E6 i forlenget kulvert sydover til munning av Mesnaelva.
  • 1000 arbeidsplasser (bl. a. Forsvaret).
  • hotell med 300 rom og konferansefasiliteter.
  • bybad/trivselsbad.
  • ca. 250 leiligheter.
  • stort innendørs p-anlegg med 1500-2000 plasser.
  • oppdaterte grønt-/aktivitetsområder langs Lågen.
  • mulig oppvarmet flytebasseng ved Lågen.
  • miljøvennlig kollektivforbindelse til sentrum (Skysstasjonen/Lilletorget), med gondol- el-buss- tunnellbane el.l.

Hele konseptet, fra første skisse fram til fremlagt presentasjon med 3D-visualiseringer og film, har blitt utviklet og realisert av Larkas AS. Resultatet viser nytten av en konkret visualisering av et funksjonsprogram, for å formidle et klart budskap og en realistisk visjon til de forskjellige aktørene og til Lillehammers befolkning.

Les mer om prosjektet her

Link til presseomtale i "GD"

Link til presseomtale i "Byggeindustrien"Vi i Larkas Arkitekter er opptatt av hva som skjer rundt oss og hvilke muligheter og begrensninger som ligger i det offentlige rom. Kontakt oss gjerne for dine meninger og spørsmål!Utvikling: Nils Herde - Design: Morild Design