«TERRASSEN» LILLEHAMMER, Innspill

«TERRASSEN» LILLEHAMMER, Innspill

Lillehammer kommune ønsker innspill fra lokale aktører på hvordan en best kan gjøre nytte av Terrassen. Vi ser at det fra Areal og Miljøavd.i Lillehammer kommune tenkes en mulighetsstudie vedr. bruk av Terrassen sett i større sammenheng, både med bruk av Mesnaelva og tilliggende bystruktur.

Vi er enig i at det er nødvendig med et større perspektiv enn bare en fokusering på selve Terrassen. En mulighetsstudie, kanskje utført av et konsulentfirma, synes vi gir en begrenset utredning for arealbruken. Vi har stor respekt for subjektive innspill lokalt, og synes det er riktig og disse kan danne en basis for en mer organisert idemyldring.

Åpne arkitektkonkurranser er en form som er anvendt i flere kommuner de siste årene, fra Kabelvåg i nord til Sandnes i syd. På Rjukan ble det arrangert en arkitektkonkurranse for bytorget. Der var intensjonen å belyse mulighetene for å hente sollyset til byen ved å plassere speilende elementer på fjellsiden over byen. Det kom inn utkast fra europeiske så vel som norske arkitektfirmaer. I Drammen skal det arrangeres åpen arkitektkonkurranse om en utvidet bruk av Bybroen, basert på lokale innspill, som en del av konkurranseprogrammet.

Statens Vegvesen fokuserer på arkitektur og design når de utformer rasteplasser og informasjonssentre langs de norske turistvegene og danner i sammenheng med natur og landskap en spektakulær ramme rundt opplevelser. Prosjektene har vakt internasjonal oppsikt og er et viktig bidrag for turismen i Norge.

Lillehammer har liten tradisjon for å arrangere åpne arkitektkonkurranser, men i forbindelse med Ol- 94 ble det arrangert en åpen arkitektkonkurranse om utformingen av Stampesletta og Birkebeinerområdet som Ol arenaer. Synlig resultat av denne er utformingen av Håkonshall og langrenn og skiskytterarenaen på Birkebeinerstadion. Hvem vet, kanskje kan Terrassen med elva og tilliggende grøntområde brukes til sermoniarenaer for kommende vinterarrangementer?

Vi foreslår derfor at det utlyses en åpen idekonkurranse for arkitekter, organisert i samarbeid med NAL (Norske Arkitekters Landsforbund). Lokale innspill kan bli en del av programmeringsgrunnlaget. En slik løsning vil koste noe, men ideene vil strømme inn fra nordiske og europeiske arkitekter og landskapsarkitekter, og gi et rikt grunnlag for å utvikle et viktig byrom og grøntområde. En løsning med mulighetsstudier vil også koste noe og gi et mye mer begrenset grunnlag for den videre prosessen.Vi i Larkas Arkitekter er opptatt av hva som skjer rundt oss og hvilke muligheter og begrensninger som ligger i det offentlige rom. Kontakt oss gjerne for dine meninger og spørsmål!Utvikling: Nils Herde - Design: Morild Design